BTW KENNISCENTRUM

Alles wat je moet weten over btw op één plek

Welkom op onze toegewijde btw-informatiepagina! Deze pagina is bedoeld om jou als Amazon verkooppartner inzicht te geven in het Europese btw-landschap. Je vindt hier informatie met betrekking tot bestaande regelgeving en hoe je mogelijkerwijze bijkomende btw-verplichtingen kunt oplopen. We geven ook duidelijk aan welke stappen je moet nemen om te voldoen aan de btw-vereisten en welke oplossingen je kunt gebruiken.

Basisbegrippen

Wat is belasting over de toegevoegde waarde (btw)?

Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Het is een belasting die btw-geregistreerde handelaren in Europa toevoegen aan de prijs van de goederen die ze verkopen, en doorgeven aan de nationale belastingdienst wanneer ze hun belastingaangifte indienen.

Als je goederen verkoopt in een Europees land, moet je je mogelijkerwijze registreren voor de btw in elk land waarin je verkoopt.

Onthoud dat het de verantwoordelijkheid is van elke Amazon verkooppartner om te voldoen aan de btw-wetgeving en dat je professioneel advies moet inwinnen als je niet zeker bent van je verplichtingen.
Comment fonctionne la TVA ?

Hoe werkt btw?

Het basisprincipe is dat bedrijven de btw die zij over hun aankopen hebben betaald kunnen terugvorderen en vervolgens btw in rekening kunnen brengen over hun verkopen. Jij betaalt btw aan de belastingdienst, en de eindconsument betaalt de btw als onderdeel van de aankoopprijs. Alleen als je btw-plichtig bent, kun je de btw die je over je aankopen hebt betaald terugvorderen en btw op je verkopen in rekening brengen.

Verkooppartners met een btw-nummer in het betreffende Europese land moeten de in rekening gebrachte btw, en ook het btw-tarief en het btw-nummer op hun facturen aan klanten vermelden, daar waar een btw-factuur vereist is. Zo weet de klant hoeveel de btw hij over het gekochte product verschuldigd is.

Wat zijn de Europese btw-tarieven?

De werkelijk toegepaste btw-tarieven verschillen per land (het standaardtarief moet ten minste 15% zijn) en per soort product. Bovendien hebben bepaalde Europese landen andere tarieven voor specifieke producten gehandhaafd.

De btw-richtlijnen geven nationale overheden de vrijheid om het aantal en de hoogte van de btw-tarieven vast te stellen, met inachtneming van slechts twee basisregels:
  1. Het standaardtarief voor alle goederen en diensten.
  2. Een Europees land kan ervoor kiezen om een of twee verlaagde tarieven toe te passen, maar alleen voor goederen of diensten die in de btw-richtlijn zijn vermeld.
Het standaard btw-tarief is het tarief dat Europese landen toepassen op alle niet-vrijgestelde goederen en diensten. Dit mag niet minder zijn dan 15%, maar er is geen maximum.
Btw-tarieven in de EU-lidstaten
Lidstaat
Code
Standaard tarief
Duitsland
DE
19 %
Frankrijk
FR
20 %
Italië
IT
22 %
Spanje
ES
21 %
Polen
PL
23 %
Tsjechische Republiek
CZ
21 %
Nederland
NL
21 %
België
BE
21 %
Zweden
SE
25 %
Qu'est-ce qu'une déclaration de TVA ?

Wat is een btw-aangifte?

Iedere btw-plichtige persoon is verplicht btw-aangifte te doen voor elke betreffende periode. De btw-aangifte is het proces van het opstellen en indienen van overzichten voor de belastingdiensten om hen op de hoogte te stellen van je transacties in de betreffende periode en van het btw-bedrag dat je verschuldigd bent (of ontvangt, in geval van te veel betaalde btw).

Een btw-aangifte omvat informatie over de bij klanten geïnde btw, de aan leveranciers betaalde btw, grensoverschrijdende verkopen, grensoverschrijdende aankopen, invoer en uitvoer.

Veelgestelde vragen:

Hoe vaak moet ik btw-aangifte doen?

Dit is afhankelijk van de vereisten van het betreffende Europese land en de verplichtingen van de verkooppartner in dat land. In veel Europese landen moet elke maand of elke drie maanden btw-aangifte worden gedaan. Neem contact op met een belastingadviseur om je verder te helpen.

Wat zijn douanerechten?

Er kunnen douanerechten verschuldigd zijn bij de invoer van goederen in een Europees land van buiten Europa. Douanerechten worden bepaald op basis van de GS-code die van toepassing is op het ingevoerde product en kan worden beïnvloed door de herkomst van de goederen. Het tarief van de douanerechten en de btw bij invoer worden berekend als een percentage van de douanewaarde van de goederen. Neem contact op met je belastingadviseur, die je verder kan helpen.

Veelgestelde vragen:

Wat betekenen douanerechten voor mij als verkooppartner?

Goederen die van buiten Europa worden ingevoerd, moeten mogelijk douanecontroles ondergaan. Er moeten voor de ingevoerde goederen begeleidende douanedocumenten (bijv. douaneaangifte) worden opgesteld. Deze documentatie is de belangrijkste informatiebron die door de douaneautoriteiten wordt gebruikt om de verschuldigde douanerechten/-belastingen te valideren. In sommige gevallen kunnen de douaneautoriteiten de goederen echter controleren om te bepalen hoeveel douanerechten en/of belasting moeten worden betaald en kunnen zij om nadere informatie vragen, onder meer om na te gaan of de goederen voldoen aan de Europese regelgeving.
Qu'est-ce que la TVA à l'importation ?

Wat is btw bij invoer?

Naast de verschuldigde douanerechten kan ook het betalen van btw bij invoer verplicht zijn voor goederen die van buiten Europa in een Europees land worden ingevoerd. Dit wordt berekend op basis van de douanewaarde van de goederen, vermeerderd met eventuele toepasselijke rechten. De btw bij invoer is normaal gesproken terug te vorderen via je btw-aangifte, mits je btw-plichtig bent in het land waar de goederen bij de douaneautoriteiten worden aangegeven en jij de ‘eigenaar‘ van de goederen bent.

Wat is facturering?

In veel Europese landen verwachten klanten een btw-factuur. De btw-wetgeving in het land waar je je goederen verzendt en waar de klant zich bevindt, kan vereisen dat je een btw-factuur overlegt. Het proces voor de uitgifte van een btw-factuur verschilt per land. Voor meer informatie, klik hier.
Représentation fiscale

Fiscale vertegenwoordiging

Als je een verkooppartner buiten de EU bent, moet je in sommige EU-landen een fiscale vertegenwoordiging aanwijzen voor een btw-registratie.

Fiscale vertegenwoordiging is het proces waarbij een particulier of bedrijf voor btw-doeleinden in de EU namens een niet in de EU gevestigd bedrijf optreedt. Fiscale vertegenwoordigers in veel EU-landen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van een niet in de EU gevestigde verkooppartner.

Als online verkooppartner kan er behoefte zijn aan bankgaranties en extra kosten om het gebruik van een fiscale vertegenwoordiger veilig te stellen. Deze aanvullende vereisten zijn afhankelijk van de landspecifieke vereisten en de aanbieder van fiscale vertegenwoordigingsdiensten.

Bezoek onze speciale btw-informatiepagina‘s op Seller Central voor meer informatie.

Btw-verplichtingen

Réglementations en matière de TVA en Europe

Heb ik een btw-nummer nodig?

Afhankelijk van de aard van je bedrijf moet je in een Europees land een btw-nummer aanvragen volgens de geldende voorschriften. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder: vestigingsplaats, van waar je levert en je jaarlijkse omzet.
Registreer je voor btw met Btw-services op Amazon

Btw-regelgeving in Europa

Wat zijn de verschillende btw-regels in Europa?

Het is belangrijk dat je in alle landen waar je bedrijf actief is voldoet aan je btw- en belastingverplichtingen. Neem contact op met je belastingadviseur, hij kan je helpen bij het voldoen aan je btw-verplichtingen. Hoewel er meerdere factoren een rol spelen bij het vaststellen van nalevingsvereisten in de EU, hebben we deze voor de Amazon-marketplaces samengevat vanuit het perspectief van een verkooppartner.

Btw-services op Amazon

Regel je Europese btw-registraties en -aangiften

Btw-services op Amazon is een handige en kosteneffectieve oplossing voor btw-naleving waarmee je eenvoudig aan je btw-registratie- en -aangifteverplichtingen kunt voldoen.

We bieden Btw-services op Amazon aan in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en Tsjechië.

Wat is inbegrepen

Btw-registratie
Stap 1: Meld je aan en stel je abonnement in
Selecteer landen voor btw-registratie en voeg je bestaande btw-nummers toe aan Seller Central.
Stap 2: Verzamel en verstrek de benodigde informatie
Vul de uniforme vragenlijst in, verzamel ondersteunende documenten volgens de gedetailleerde checklist, en upload ze voor controle door de btw expert.
Stap 3: Dien je documenten in
Download en onderteken de vooraf ingevulde aanvraagformulieren en stuur ze naar de btw expert die je aanvraag bij de belastingdienst indient.
Stap 4: Ontvang je btw-nummer(s)
Zodra je btw-nummer(s) en DE-belastingcertificaat zijn ontvangen, worden deze toegevoegd aan je Seller Central-account. Je kunt je btw-registratiecertificaten rechtstreeks downloaden vanuit je Statusdashboard, en je btw-aangiften starten door te klikken op 'Btw-aangifte starten'.
Btw-aangifte
Zodra je je btw-nummer(s) hebt, moet je eenmalig je account instellen voor btw-aangifte met Btw-services op Amazon, en een proces van 5 stappen doorlopen.

Eenmalige instelling: Stel je account in voor btw-aangifte door wat extra informatie op te geven over je productvermeldingen, en begin met het aangifteproces.
Proces van 5 stappen
1) Controleer het btw-bestand voor je producten
Het Btw-bestand bevat de details van al je producten die in de afgelopen 3 maanden zijn verkocht, waarvoor een terugbetaling is uitgevoerd, of die zijn geretourneerd, in de landen waarvoor je Btw-services op Amazon hebt ingesteld.
2) Controleer het Rapport Amazon btw-transacties
Het Rapport Amazon btw-transacties bevat relevante btw-informatie over transacties die hebben plaatsgevonden in de landen waarvoor je je bij Btw-services op Amazon hebt aangemeld.
3) Controleer het Aanvullend btw-rapport en voeg eventuele niet-Amazon transacties toe
Het Aanvullend btw-rapport bevat informatie over je niet-Amazon verkopen, -terugbetalingen, -retourzendingen, -tegoeden, -voorraadbewegingen over de grens binnen de EU, -aankopen en -importtransacties. Het kan ook je Amazon verkoop- en terugbetalingstransacties bevatten in het geval dat je VAT Calculation Services niet hebt geactiveerd. Je moet je niet-Amazon transacties toevoegen zodat deze kunnen worden opgenomen in je maandelijkse aangiften!
4) Controleer de conceptaangifte
Vervolgens moet je je conceptaangifte controleren, waarin je voor elk land een overzicht van de btw-verschuldigdheid ziet evenals de status en indieningstermijn van elke aangifte.
5) Verricht je btw-betaling
Nadat je btw-aangifte is gegenereerd door je btw expert, kun je voor elk land het verschuldigde btw-bedrag en de betalingstermijn zien in de Btw-services op Amazon portal. Deze betaling gaat niet automatisch; je dient deze betaling zelf uit te voeren.
5 steps process
Fiscale vertegenwoordiging
Zoals beschreven in het gedeelte 'Fiscale vertegenwoordiging' hierboven, moet je, als je een niet in de EU gevestigde verkooppartner bent, in bepaalde EU-landen een fiscale vertegenwoordiging (ook wel belastingvertegenwoordiging genoemd) aanwijzen om je te kunnen registreren voor btw.
De landen waar fiscale vertegenwoordiging is vereist, zijn Frankrijk, Italië, Spanje en Polen.
Als je je in een van deze landen moet registreren, zal je btw expert je helpen met de fiscale vertegenwoordiging als onderdeel van Btw-services op Amazon.
Gratis EORI-nummer in het Verenigd Koninkrijk en/of de EU
De gratis EORI-service wordt geboden door je btw expert. Je btw expert bepaalt ook in welk EU-land je een Europees EORI-nummer moet aanvragen.
Realtime updates via Seller Central
Realtime updates over je btw-aangifteverplichtingen en betalingstermijnen via Seller Central
Beëdigde vertaling
Automatische rapportering – Intrastat, Opgaaf Intracommunataire Prestaties (ICP), alle lokaal vereiste aangiften
Disclaimer:
a) Btw-services op Amazon biedt geen ondersteuning voor btw-aangifte met betrekking tot de levering van telecommunicatiediensten, televisie- en radio-omroepdiensten en elektronisch geleverde diensten. Deze worden ondersteund in de MOSS-regeling (Mini One Stop Shop). Bezoek de speciale pagina op de officiële website van de Europese Commissie voor meer informatie over de MOSS-regeling en over het registratieproces voor MOSS. Neem contact op met je lokale btw expert voor verdere hulp bij deze onderwerpen.

b) Btw-services op Amazon biedt geen btw-registratie- en aangiftediensten aan in het vestigingsland van je bedrijf. En biedt daarom geen ondersteuning voor het genereren of indienen van OSS-aangiften (One-Stop Shop) op het moment dat deze wetgeving van kracht werd. We zullen je echter helpen de transacties te identificeren die moeten worden opgenomen in je OSS-aangiften. Deze transacties zijn uitgesloten van de btw-aangiften die worden voorbereid door Btw-services op Amazon; je moet in dit geval samenwerken met een btw expert in je vestigingsland voor het indienen van je OSS-aangiften. Neem contact op met een btw expert in je eigen land met betrekking tot het verkrijgen van een OSS-nummer en het indienen van je OSS-aangiften.

Waarom aanmelden?

Automated VAT filings

Kosteneffectief

Wanneer je je aanmeldt voor Btw-services op Amazon, dekt Amazon de eerste 6 maanden de kosten van btw-aangifte en fiscale vertegenwoordiging in de landen waarvoor je je hebt aangemeld! Na deze eerste 6 maanden worden er voor Btw-services op Amazon maandelijkse kosten in rekening gebracht - vanaf slechts € 33,30 per maand (1 land, zonder fiscale vertegenwoordiging).
Low cost

Eenvoudig

Profiteer van hulp bij btw-registratie en automatische btw-aangiften.
Je hoeft ons alleen de benodigde gegevens en documenten te verstrekken voor de landen die je kiest, en Btw-services op Amazon regelt de complexe, dure en tijdrovende processen voor je.
- Geldig voor al je Amazon en niet-Amazon transacties
- Ervaren en vertrouwde externe btw expert die je btw-aangiften indient
- Gratis EORI-nummer in het VK en/of de EU met Btw-services op Amazon
- Service en ondersteuning die op je lokale behoeften zijn afgestemd

*De gratis EORI-service wordt geboden door je btw expert. Je btw expert bepaalt ook in welk EU-land je een Europees EORI-nummer moet aanvragen.
Customer support

Toegewijde klantenservice

Btw-services op Amazon biedt content voor zelfhulp evenals een toegewijde klantenservice die rechtstreeks wordt geboden door ons Seller Support team in het Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Koreaans en Japans.

Onze partners

Btw-services op Amazon heeft ervaren en vertrouwde btw experten in Europa geselecteerd om je ondersteuning te bieden tegen lage kosten op meerdere geografische locaties.

Bij aanmelding kun je je voorkeurspartner kiezen uit een selectie btw experten die beschikbaar zijn voor je vestigingsland.
Logo d'avalara
Taxe Logo
Avask Logo
Logo des comptables du TB
Logo Deloitte
J&P Accountants

Kosten en promoties

Kosten van Btw-services op Amazon

Kosten voor btw-registratie - Eenmalig
€ 50 eenmalige kosten voor btw-registratie in 1 land via onze externe btw experten.
Kosten voor btw-aangifte - Maandelijks
Vanaf € 33 per maand. Totale maandelijkse kosten volgens het aantal landen waar aangifte wordt gedaan.
Aantal Landen
1
2
3
4
5
6
7
Maandelijkse kosten
€33
€62
€92
€117
€142
€142*
€142*
*Toevoeging van een zesde en zevende land is gratis.
Fiscale vertegenwoordiging - Maandelijks (alleen indien nodig)
€ 21 per maand voor elk land waar je fiscale vertegenwoordiging nodig hebt.
Presse-papiers Hero

Bezoek onze speciale pagina Kosten van Btw-services op Amazon op Seller Central voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Wie komt in aanmerking om gebruik te maken van Btw-services op Amazon?
Alle Amazon verkooppartners die geregistreerd staan om op een Europese marketplace te verkopen, komen in aanmerking voor Btw-services op Amazon, zonder dat hiervoor beperkingen gelden.
Hoe verloopt de betaling? Moet ik eerst betalen aan een btw expert en krijg ik vervolgens mijn geld terug?
Voor btw-registratie, btw-aangifteservices en fiscale vertegenwoordiging, worden de kosten rechtstreeks van je primaire Amazon Seller Central account afgeschreven. Je ontvangt een melding voordat we je account belasten, met het precieze bedrag dat wordt afgeschreven en de exacte datum van afschrijving. Je hoeft de btw expert niet zelf te betalen. Amazon brengt direct na afloop van de promotieperiode het toepasselijke bedrag aan je in rekening (indien van toepassing).

Als je geïnteresseerd bent in aanvullende diensten, zoals belastingadviesdiensten, kun je zelf, buiten Btw-services op Amazon om, contact opnemen met de btw expert. Klik hier om te zien welke extra diensten worden aangeboden door onze btw experten en de kosten die hieraan verbonden zijn.
Zijn de maandelijkse kosten voor Btw-services op Amazon inclusief de btw voor de abonnementskosten?
De prijs is exclusief btw op de abonnementskosten van Btw-services op Amazon. Indien van toepassing wordt dit bedrag in je factuur opgenomen en afgeschreven van het saldo van je Amazon Seller Central account. Je kunt dit bedrag zien als 'Aanpassing - Diverse' op de pagina Transacties. Je kunt het btw-bedrag terugvorderen via je periodieke btw-aangifte volgense de geldende regels.
Wat is inbegrepen in de kosten voor btw-registratie?
Inbegrepen in de kosten voor btw-registratie
• Btw-registratie
• EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) in het Verenigd Koninkrijk
• EORI-nummer in één EU4-land
• Diensten voor beëdigde vertalingen
Wat is inbegrepen in de kosten voor btw-aangifte?
Inbegrepen in de kosten voor btw-aangifte zijn:
• Btw-aangiften zoals vereist door het land waarvoor je je hebt aangemeld
• Intrastat-rapportering
• Rapportering Opgaaf Intra-Communautaire Prestaties (ICP)
• Lokaal vereiste aangiften, zoals Spesometro in Italië
• Aanvraag van Brits en Europees EORI-nummer
• Je btw beheren vanuit Seller Central via Amazon technologie
• Toegewijde klantenservice
Wanneer worden de kosten in rekening gebracht?
Je betaalt de eenmalige kosten voor btw-registratie, per land, nadat je je hebt aangemeld bij Btw-services op Amazon. Voor btw-aangifteservices en fiscale vertegenwoordiging zullen we, indien van toepassing, maandelijkse kosten in rekening brengen nadat je eerste aangifte is gegenereerd of nadat je promotieperiode is beëindigd.
Hoe worden de kosten in rekening gebracht?
Je ontvangt een factuur en de kosten voor Btw-services op Amazon worden in rekening gebracht op je primaire EU-marketplace-account. De kosten worden in mindering gebracht als een 'Aanpassing - Diverse' op je bestaande saldo.

Je wordt apart gefactureerd voor de kosten voor de Amazon technologie en de btw expert zoals aangegeven in de volgende tabel:

# Aantal landen

Btw-aangifteservices

Facturering door btw expert

Facturering door Amazon

1
€ 399
€ 200
€ 199
2
€ 749
€ 400
€ 349
3
€ 1,099
€ 600
€ 499
4
€ 1,399
€ 800
€ 599
5
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
6
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
7
€ 1,699
€ 1,000
€ 699

Meer informatie over btw

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over belasting over de toegevoegde waarde (btw).
Wat zijn de gevolgen van niet-naleving van btw-verplichtingen in de EU?
De EU-landen hanteren een geharmoniseerd btw-stelsel. Het niet voldoen aan de vereisten inzake btw-registratie en permanente naleving binnen de EU heeft ernstige gevolgen:

- Normaal gesproken moet je de btw betalen die je had moeten betalen aan de betreffende (EU)-belastingdienst, plus rente over de btw vanaf de datum waarop deze had moeten worden betaald. Dit is meestal vanaf de datum waarop je een btw-registratienummer had moeten verkrijgen, btw over je verkopen had moeten betalen en btw aan de belastingdienst had moeten afdragen (ook al had je in die periode geen btw over je verkopen in rekening gebracht).

- Als de belastingdienst erachter komt dat je je btw-verplichtingen niet bent nagekomen, kan je een geldboete worden opgelegd. Het bedrag van de boete zal doorgaans afhangen van het verschuldigde btw-bedrag en de duur van de periode waarin je je registratieverplichtingen niet bent nagekomen. Boetes voor te late registratie zijn doorgaans een percentage van het btw-bedrag dat aan de belastingdienst had moeten worden afgedragen. De wijze waarop de boetes worden berekend, verschilt van land tot land. Als je opzettelijk of moedwillig je btw-verplichtingen niet nakomt, kun je ook strafrechtelijk vervolgd worden door overheidsinstanties.

In het geval dat Amazon op de hoogte wordt gesteld dat je niet aan je btw-verplichtingen hebt voldaan, kun je je verkooprechten op Amazon websites kwijtraken. Je kunt dan niet opnieuw iets aanbieden totdat je aantoonbaar aan je btw-verplichtingen voldoet.

Op de informatiewebsite over btw hebben wij nuttige informatie over btw-verplichtingen voor jou verzameld. Deze informatie is echter niet bedoeld als een uitgebreide gids of belastingadvies. Twijfel je over je verplichtingen, dan raden wij je aan om advies in te winnen bij de betreffende belastingdienst of bij een onafhankelijke belastingadviseur.
Hoe wordt btw in rekening gebracht en terugbetaald?
Om btw in rekening te kunnen brengen moet je eerst als btw-plichtige geregistreerd zijn en een btw-nummer hebben. Zodra je als btw-plichtige geregistreerd bent, ben je gebonden aan de btw-regels die van toepassing zijn op het EU-land waar je bent geregistreerd. Normaal gesproken betekent dit dat je (indien van toepassing) btw in rekening moet brengen op je verkopen en deze btw moet vermelden op een btw-conforme factuur (neem contact op met je belastingadviseur voor specifiek advies over factuurvereisten).

Het btw-bedrag dat je aan een lokale belastingdienst verschuldigd bent, d.w.z. de btw die je bij je klanten in rekening hebt gebracht, kan worden verrekend met de btw die je over je zakelijke aankopen/kosten moet betalen (neem contact op met een belastingadviseur om te weten over welke kosten btw kan worden teruggevorderd).

Vergeet niet de vereisten voor btw-aangifte en -facturering te controleren in elk land waar je je registreert. Hoewel deze vereisten vergelijkbaar zijn, kunnen er opmerkelijke verschillen zijn.
Hoe kun je je registreren voor btw in meerdere landen?
Als je goederen in meerdere EU-landen opslaat, verplaatst of verkoopt, moet je je mogelijk in meerdere landen registreren voor btw. Als dit het geval is, kan het zijn dat je in meer dan één land btw-aangifte moet doen.

De vereisten voor btw-registratie in meerdere landen variëren en we raden je aan contact op te nemen met een belastingadviseur, vooral als je goederen in meer dan één EU-land opslaat of op afstand verkoopt binnen de EU.
Ik verkoop producten uit een ander land naar een EU-land. Waar moet ik me registreren voor de btw?
Wanneer je goederen uit het ene EU-land in een ander EU-land verkoopt, moet je er rekening mee houden dat de btw-vereisten en -tarieven per land kunnen verschillen. Als je je goederen in een EU-land opslaat, kan het zijn dat je in dat EU-land btw-plichtig bent. Als je je eigen goederen van het ene EU-land naar het andere overbrengt, of als Amazon (FBA) jouw goederen overdraagt van een fulfilment centrum naar een ander land waar je hebt aangegeven dat je goederen kunnen worden opgeslagen, kan de overdracht ook worden behandeld als een transactie, die in de btw-aangifte moet worden meegenomen. Je bent verantwoordelijk voor het nakomen van alle btw-verplichtingen die van toepassing zijn, inclusief btw-verplichtingen op de websitelocaties van Amazon Marketplace, in de landen van waaruit je je goederen levert, de landen waarnaar je je goederen levert of verzendt, of andere landen (bijvoorbeeld land van invoer wanneer je niet-EU-goederen invoert).
Hoe snel na het overschrijden van de btw-drempel moet ik een btw-nummer uploaden in Seller Central?
Je moet je account controleren en een btw-nummer aanvragen bij de betreffende belastingdienst of bij btw-services op Amazon zodra je verwacht dat je de drempel overschrijdt of een andere btw-registratieverplichting schendt. Aangezien er tijd nodig is om het proces af te ronden, raden wij je aan je btw-nummer ruim voordat je de drempel overschrijdt aan te vragen.
Wat is het verschil tussen een EU-btw-nummer en een lokaal btw-nummer?
EU-btw-nummer: Btw-registratienummer dat is gevalideerd en vermeld in VIES. Het EU-btw-nummer wordt voorafgegaan door een landcode (bijvoorbeeld IT voor Italië, ES voor Spanje) van het land dat het nummer heeft toegekend.

Lokaal btw-nummer: Een lokaal btw-nummer wordt niet voorafgegaan door een landcode en is in principe alleen bedoeld om te worden gebruikt voor binnenlandse transacties in het land dat het nummer heeft toegekend (bijvoorbeeld aankopen bij een binnenlandse leverancier).
Wat is een fiscaal identificatienummer?
Een fiscaal identificatienummer is het officieel afgegeven fiscaal identificatienummer dat is afgegeven door het land waar het bedrijf van de verkooppartner wettelijk is gevestigd. Als het bedrijf bijvoorbeeld legaal in Frankrijk is gevestigd, is het lokale fiscale identificatienummer hun SIRET-nummer. Ook als hun bedrijf legaal in China is gevestigd, is hun lokale fiscale identificatienummer de ‘Uniform Social Credit Code‘ of, als ze als individu opereren, het ID-nummer van hun Chinese ID-kaart.
De bedrijfsnaam die voor mijn btw-nummer is geregistreerd, komt niet overeen met mijn wettelijke naam bij Seller Central vanwege een administratieve fout. Wat moet ik doen?
We kunnen geen btw-nummers accepteren die niet overeenkomen met de wettelijke naam van je bedrijf. Je moet contact opnemen met de betreffende belastingdienst om je bedrijfsnaam behorende bij het geregistreerde btw-nummer aan te passen, of hen vragen om een nieuw btw-nummer te leveren voor de wettelijke naam in je verkooppartneraccount.

Je kunt er ook voor kiezen om je bedrijfsnaam te wijzigen in Seller Central, maar hierdoor kan het verificatieproces van je account (opnieuw) in gang worden gezet en je moet dan relevante bewijzen overleggen om deze verificatie ongedaan te maken.
Waar kan ik een btw-nummer toevoegen in Seller Central?
Opmerking: Informatie op deze pagina vormt geen fiscaal, juridisch of ander professioneel advies en mag niet als zodanig worden gebruikt. Voor specifiek advies over je btw-verplichtingen raden wij je aan contact op te nemen met een belastingadviseur. Bovendien zullen er in januari 2021 enkele wetswijzigingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de informatie op deze pagina.
Amazon logo
© 2024 Amazon.com, Inc. en dochterondernemingen
Facebook logo
Twitter logo
Tiktok logo
LinkedIn logo